Vesela Ioannou

  [Please enable javascript to see this email address]

От 12 години се занимавам с различни неща, които се отнасят до личностното развитие предимно на мен самата. Минах през различни видове обучения и практики през всиките години. Заниманията ми включват доста разнобразни тематики, но за мен всичко е едно. Целта на всичко се свежда до постигане на баланс между трите компонента „Тяло, ум и душа“. Като нито един от тези компонента не е маловажен за мен. Основно заниманията ми може да са насочени в енергийно-духовна насока. Въпреки всичко целта на това е да съм максимално ефективна и продуктивна на физическо ниво. За целта работя върху духовното и силата на мисълта. Които в комбинация ми предоставят ефективността на проявата на физическото ниво. В процеса на развитие съм взела участие в многобройни семинари. Имам различни сертификати, някои от тях са: Рейки мастер учител, Life coaching , Mastery of Akashic Records, Crystal Healing, Angel Healing, Angel card reading, Mediumship Program и др.

Независимо от броя на книгите които съм чела и курсовете в които съм взела участие, всичко това е само теория. Стремя се да прилагам наученото на практика като това се е превърнало в основна цел в живота ми. През годините на практика съм организирала няколко семинара на мястото ми на живеене о. Кипър. Семинарите са били на следните теми: Освобождавене на стреса, Емоциите във връзка с метаболизма, Връзка с нашият ангел хранител, Аз обичам себе си, Самочувствие и самооценка, Препрограмиране на подсъзнанието, Рейки инициации, Енергията на чакрите, Привличане на финансово изобилие, Метода Х и др.

Независимо от многобройните практики които прилагам ежедневно, най-голямото освобождение получих с написването на книгата си. Заглавието е „Животът моя университет“. Ръкописа не е издаден, но споделям терапевтичното му влияние, което ме съпътства в последствие. Винаги съм имала огромното желание да споделям абсолютно всичко, което научавам и осъзнавам. Тъй като много от нещата спомогнаха за моето щастие и душевен мир. Като най-голямо постижение отбелязвам това, че най-важно е да обичаш себе си преди всичко. Смятам, че нямаше да го постигна ако съзнателно не се бях стремяла към това. Единственото, което желая е да виждам повече щастливи и хора които обичат себе си. Аз го постигам за себе си до голяма степен и искам да го споделя и с вас. За ваше и мое най-висше благо и добро!

Дипломи и сертификати